Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
19 novembre 2008 3 19 /11 /novembre /2008 20:47

Thaïlande: les cendres de la soeur du roi transportées au palais royal - บรรจุพระสรีรางคารThaïlande: les cendres de la soeur du roi transportées au palais royal
บรรจุพระสรีรางคาร

พระราชพิธีอัญเชิญพระสรีรางคารไปประดิษฐานยังอนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม


บรรจุพระสรีรางคาร - Thaïlande: les cendres de la soeur du roi transportées au palais royal

เวลา ๑๖.๑๕ น. วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไว้พร้อม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการเสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

กระทั่งเวลา ๑๖.๓๐ น. เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระผอบพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยพระราชยานจากพระศรีรัตนเจดีย์ ไปออกประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เชิญขึ้นประดิษฐานในรถยนต์พระที่นั่ง

ยาตราขบวนเชิญพระสรีรางคารออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี มีขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์แห่นำ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ต่อตามรถยนต์พระที่นั่งเชิญพระสรีรางคาร แล้วทหารม้ารักษาพระองค์ กองเกียรติยศขบวนหลังตามขบวนเชิญพระสรีรางคารไปตามถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาถนนสนามไชย เลี้ยวซ้ายถนนกัลยาณไมตรี ข้ามสะพานช้างโรงสี เลี้ยวขวาถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนราชบพิธ ขบวนหน้าทหารม้ารักษาพระองค์แห่นำ รถยนต์พระที่นั่งพระสรีรางคารเทียบที่ประตูทางเสด็จ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระผอบพระสรีรางคารเข้าซุ้มประตูวัด รถยนต์พระที่นั่งที่เชิญพระสรีรางคารเคลื่อนเลยไป รถยนต์พระที่นั่งเข้าเทียบที่หน้าประตูวัดแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตามพระสรีรางคาร ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระผอบพระสรีรางคารไปประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ทองในพระอุโบสถข้างพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ และพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้ว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์วัดราชบพิธ ๓๐ รูป พระสงฆ์สดับปรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระผอบพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไปยังอนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตาม

ต่อมา เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังอนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเชิญพระสรีรางคารลงในถ้ำศิลาแล้ว ทรงปิดฝาถ้ำศิลาและเลื่อนเชิญเข้าสู่ที่บรรจุแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย

เวลา ๑๗.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูอนุสรณ์สถาน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนอัษฎางค์ เสด็จพระราชดำเนินกลับ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วเจ้าหน้าที่จะได้ปิดผนึกที่บรรจุพระสรีรางคาร.

Thaïlande: les cendres de la soeur du roi transportées au palais royal
Il y a 3 jours

BANGKOK (AFP) — Les cendres de la soeur aînée du roi de Thaïlande, ont été transportées dimanche au palais royal, lors d'une procession qui a marqué la fin des grandioses cérémonies de crémation de la princesse Galyani Vadhana.

Alors que les moines bouddhistes en robe safran entonnaient des chants, le prince héritier Maha Vajiralongkorn, 56 ans, et sa soeur, la princesse Maha Chakri Sirindhorn, 53 ans, ont reçu l'urne plaquée d'or et ornée de pierreries, contenant les cendres de la princesse décédée le 2 janvier.

L'urne a ensuite été escortée au palais royal de Bangkok par 800 soldats en uniforme rouge et dignitaires vêtus de blanc, sous les yeux de milliers de Thaïlandais.

Plus de 100.000 Thaïlandais vêtus de noir avaient assisté samedi à Bangkok aux grandioses cérémonies de crémation de la soeur aînée du roi, un événement censé symboliser l'unité de la nation au moment où le pays est secoué par une grave crise politique.

La monarchie et la famille royale continuent d'occuper une place centrale dans la société thaïlandaise, bien que le roi Bhumibol Adulyadej, 80 ans, ne joue officiellement aucun rôle politique majeur.

Sa soeur aînée, la princesse Galyani Vadhana, est décédée le 2 janvier d'un cancer à l'abdomen à l'âge de 84 ans. Ancien professeur de français, elle avait été élevée, peu avant son décès, à la dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur.

Son corps a été embaumé et conservé pendant plus de dix mois au Grand Palais. L'Etat thaïlandais a dépensé au moins 300 millions de bahts (6,75 millions d'euros) pour ces obsèques.

La princesse Galyani a été incinérée samedi dans la soirée selon des rites bouddhistes censés permettre à son âme de retrouver la place qui est la sienne parmi les divinités. Le roi Bhumibol a présidé cette cérémonie réservée à la famille.


Thaïlande: les cendres de la soeur du roi transportées au palais royal
บรรจุพระสรีรางคาร

voir aussi  Memories of Matsuko : ขอโทษที่ฉันเกิดมา

Partager cet article

Repost 0
Published by cedric - dans Actualites
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : franco-thai
  • franco-thai
  • : apporter informations, cultures, loisirs, outils de communication, etc. Un pont entre la France et la Thaïlande
  • Contact

Partage / Share

Recherche

Archives